Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području gospodarstva za 2019. godinu

0
Komunalac add

Grad Vrbovec objavio je javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području gospodarstva za 2019. godinu. Udruge prijavu mogu podnijeti za financijsku podršku programu/projektu koji doprinosi promicanju gospodarstva ili institucionalnu podršku za organizacijski razvoj i poslovanje udruge.

Prioritetna područja ovog javnog natječaja obuhvaćaju poticanje programa, projekata i aktivnosti koje doprinose: promicanju gospodarskog razmišljanja, razvoju gospodarskih ideja, poticanju okolišno održivog, resursno učinkovitog inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog gospodarstva, razvoju sposobnosti i poticanju zapošljavanja i samozapošljavanja mladih ljudi, poticanju razvoja, zaštite, promocije i komercijalizacije inovacija, razvoju gospodarskih sajmova i manifestacije.

Ukupna planirana vrijednost ovog javnog natječaja je 130 000 kuna. Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti za financijsku podršku programu/projektu po pojedinoj prijavi je od 2 000 kuna do 30 000 kuna, a planira se ugovoriti dodjela sredstava za okvirno pet financijskih potpora.

Iznos financiranja koji se može zatražiti za institucionalnu podršku je od 1 000 kuna do najviše 10 000 kuna, a planira se ugovoriti dodjela sredstava za okvirno tri institucionalne podrške.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a završava 15. ožujka 2019. godine u 14 sati. Upute i obrasci za prijavu nalaze se na internetskoj stranici Grada Vrbovca.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime