INTERVJU Krunoslav Sohora, predsjednik Gradskog vijeća Grada Vrbovca

0
Komunalac add

Prošlo je više od pola mandata ovog saziva Gradskog vijeća Grada Vrbovca, koja bi postignuća željeli istaknuti tijekom prethodne dvije godine? Što je prema Vašem mišljenju obilježilo dosadašnji rad vijeća?

– Priprema i prodaja raspoloživih parcela u zoni Poduzetnik te prodaja zemljišta predviđenih za izgradnju stambenih zgrada u blizini Trga Petra Zrinskog svakako su dvije stvari koje treba istaknuti.

U zoni Poduzetnik je sagrađena i stavljena u pogon prva hala jednog vrbovečkog poduzetnika, ishođena je građevinska dozvola za izgradnju trafostanice i krenulo se u posao izmicanja odvodnje. Iz razgovora s ostalim vlasnicima parcela saznajem da još bar dvije firme planiraju uskoro s početkom gradnje svojih hala. To nam govori da je zona zaživjela.

Svjestan sam da u Vrbovcu manjka stanova i smatram da mlade obitelji danas teško rješavaju stambeno pitanje u našem gradu. Stoga mislim da je prodaja zemljišta predviđenih za izgradnju stambenih zgrada privatnim investitorima dobra stvar. Nažalost jednom kad prodate zemljište više ne možete utjecati na dinamiku gradnje, ali iskreno se nadam da će uskoro na predmetnim parcelama niknuti stambene zgrade koje će popuniti mlade obitelji.

Što su za vas bili najveći izazovi u dosadašnjem mandatu?

– Pa svaki projekt u gradu je na neki način izazovan. Možda bi se pod najveći izazov, prije svega za izvršnu vlast, trebalo svrstati obnovu cesta oštećenih u potresu. Izazov je bio velik jer je u kratkom roku od 3 mjeseca trebalo sanirati 23 ulice ukupne dužine 10,5 kilometara.

Upravo taj kratak rok u kojem je posao trebao biti završen u kombinaciji s činjenicom da su istovremeno u još tri županije i gradu Zagrebu odobrena sredstva za sanaciju cesta, doveo do jedne kaotične situacije u kojoj je teško bilo doći do potrebnih materijala, ali i do građevinskih firmi koje bi imale kapacitete i znanje za taj posao. Na kraju je Grad Vrbovec za spomenutu sanaciju povukao preko 4,6 miliona eura i iz svog proračuna nije morao platiti ni centa.

 

Na zadnjoj ovogodišnjoj sjednici usvojen je Proračun za 2024. godinu, kako ocjenjujete novi proračun? Koje stvari smatrate ključnim?

– Na nedavnoj sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik je vijećnicima predložio proračun za 2024. godinu. Smatram da je predloženi proračun jako dobar, pogotovo uzevši u obzir da Grad od 1.siječnja, ukidanjem prireza ostaje bez otprilike 5 milijuna kuna. Mislim da je prirez jedini socijalni porez, jer oni koji su imali mala primanja su plaćali manji iznos, a oni koji su imali veća primanja su plaćali više, te da ga zbog toga nije trebalo ukidati. Država je mogla ukidanjem ili smanjivanjem nekih drugih poreza pomoći građanima. Ovakvom poreznom politikom vladajući HDZ želi otežati situaciju u velikim gradovima poput Zagreba, Rijeke i Splita gdje nisu na vlasti. Time se nadaju i pokušavaju olakšati eventualno preuzimanje vlasti. Nadalje što se tiče Proračuna Grada Vrbovca, ključ svega je da ni jedan korisnik proračuna ne bi trebao biti zakinut jer će se sredstva, prije svega angažmanom Gradske uprave i zaposlenika grada, pokušati namiriti iz nekih drugih raspoloživih mjera i projekata.

Kad smo kod ključnih stvari, svakako treba naglasiti da je Gradsko Vijeće izglasalo Odluku o porezima Grada Vrbovca prema kojoj Porez na dohodak nije dizan i ostaje nepromijenjen.

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime