HZJZ objavio nove upute za vrtiće i škole

0
Komunalac add

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je danas nove Upute vezane za rad predškolskih u stanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda.

Rad u predškolskim ustanovama i školama u sadašnjim epidemiološkim uvjetima uz poštovanje ovih uputa smatra se jednako sigurnim za djecu i zaposlenike kao i rad od kuće odnosno ostanak kod kuće, te se omogućuje uključivanje sve djece u vrtiće i škole.

Prema uputama, boravak u vrtićima i školama preporučljivo je organizirati u skupinama
između 15 i 20 djece po odgojno-obrazovnoj skupini (što ne znači da je 20 djece maksimalan broj po skupini); kod većih skupina djece treba razmotriti mogućnost organiziranja rada u odgovarajućoj prostoriji veće površine kao i mogućnost
razdvajanja djece u dvije skupine ili osnivanje nove skupine jer je neophodno omogućiti
uključivanje sve djece.

U svim objektima i dalje je važno provoditi i poštovati opće mjere sprječavanja širenja zaraze. Rad ustanove neophodno je organizirati na način da se osigura koliko je
moguće socijalno distanciranje (fizički razmak).

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime