Grad sufinancira nabavu repromaterijala za sjetvu

0
Foto: Marko Jurinec/PIXSELL
Komunalac add

U sklopu Programa potpora poljoprivredi, Grad Vrbovec je uveo novu mjeru za poljoprivrednike – potpore za sjetvu. Grad će sufinancirati nabavu repromaterijala za sjetvu: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva, mineralna gnojiva za sjetvu ratarskih kultura i povrtlarskih kultura i to u iznosu od 20% iznosa ukupnih računa, a maksimalno do 2.000,00 kuna po korisniku potpore. Subvencija se dodjeljuje za troškove nastale u tekućoj godini. Pravo na ovu potporu moguće je ostvariti jedanput godišnje.

Pravo na ostvarivanje sufinanciranje troškova repromaterijala za sjetvu imaju fizičke i
pravne osobe s područja grada Vrbovca, upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa
sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Vrbovca, koji se bave poljoprivrednom
proizvodnjom na području grada Vrbovca.

Potpora će se dodjeljivati poljoprivrednim gospodarstvima s područja grada Vrbovca
koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a proizvođači su ratarskih kultura
kukuruz, duhan, soja, suncokret, šećerna repa, lucerna, tritikale, ječam, pšenica, zob, proso te proizvođačima povrtlarskih kultura.

Zahtjev ( Zahtjev-19-repromaterijal-2022 ) za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na javni poziv kojem se prilaže:

– obostranu presliku osobne iskaznice odgovorne osobe poljoprivrednog
gospodarstva,
– za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra,
– uvjerenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
– preslika R1 računa s dokazom o podmirenju istoga,
– potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (EVPG) dobiven kroz
AGRONET aplikaciju u sastavnici „Poljoprivredno gospodarstvo“ ili Jedinstveni
zahtjev za izravne potpore,
– potvrdu o nepostojanju nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu (ovjerava
Grada Vrbovec),
– preslika IBAN računa,
– izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti,
– izjava o povezanim osobama,
– skupna izjava.

Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor je dužan dostaviti i druge tražene
podatke i dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva. Više informacija dostupno je na službenim stranicama Grada Vrbovca.

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime