Grad plaća 50 posto cijene odvoza otpada za umirovljenike i samačka kućanstva

0
Komunalac add

Na snagu su danas stupile nove cijene usluge odvoza komunalnog otpada. Novi cjenik usluga građani su dobili uz svoje mjesečne račune, a pronaći ga možete i na službenim stranicama Komunalca Vrbovec.

Novost za umirovljenike i samačka kućanstva je vraćanje popusta koji je bio ukinut prošlim Zakonom o gospodarenju otpadom. Grad Vrbovec preuzima obvezu plaćanja cijene obvezne minimalne javne usluge u iznosu od 50 posto za kućanstva s 1 članom kao i kućanstva gdje su svi prijavljeni članovi stariji od 65 godina i imaju prijavljeno prebivalište na toj adresi.

Pravo na sufinanciranje obvezne minimalne javne usluge ostvaruju obveznici  koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

1. svi članovi kućanstva imaju prijavljeno prebivalište na području grada Vrbovca,
2. prihodi po članu kućanstva iznose do 2.000,00 kuna mjesečno.

U nastavku teksta donosimo obrazac zahtjeva za sufinanciranje i odluku o kriterijima za ostvarivanje prava.

Zahtjev-sufinanciranje-cijene-javne-usluge-odvoza-kom.otpada

Odluka-o-kriterijima-za-sufinanciranje-cijene-obvezne-min.-jav.-usluge-sakupljanja-kom.-otpada

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime