Gospodarenje komunalnim otpadom – novi sustav kreće 1. svibnja

0
Komunalac add

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2017. godine donijela Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17). Podsjetimo, cilj Uredbe je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u svim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa. Vezano uz to, Gradsko Vijeće grada Vrbovca početkom godine donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Grada Vrbovca. 

– Svrha ovog sustava je osiguranje korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada te poticanje proizvođača i posjednika otpada da odvojeno predaju otpad, kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog, kao i udio biorazgradivog komunalnog otpada. Također, cilj je povećati količine recikliranog otpadnog papira, metala, plastike i stakla, čime bi se trebala smanjiti količina otpada koji se zbrinjava odlaganjem – navode u gradskom komunalnom poduzeću.

Komunalac Vrbovec d.o.o. kao davatelj usluge na području Grada Vrbovca već je započeo s odvojenim prikupljanjem otpada, te od travnja 2016. godine odvojeno prikuplja papir i plastiku na obračunskom mjestu korisnika usluge. U cilju daljnjeg unapređenja usluge, te usklađenja s odredbama naveden Uredbe potrebno je uspostaviti novi način obračuna i plaćanja usluge, koji će se temeljiti na volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika. – Navedeni način obračuna bit će pravedniji za korisnike koji imaju mogućnost izbora između dva, tri i četiri pražnjenja spremnika mjesečno. Na davatelju usluge je da procijeni koliko treba iznositi cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio), a koliko cijena za svako pražnjenje spremnika. Cijena usluge mora s jedne strane sadržavati sve troškove davatelja usluge kako isti ne bi zapao u financijske poteškoće i kako bi mogao uslugu isporučivati kontinuirano i kvalitetno, a s druge strane cijena pak mora biti pravična te mora biti poticajna za korisnike koji odvajaju korisni otpad pa tako imaju manje miješanog komunalnog otpada – pojašnjava direktor Komunalca Mato Jelić.

Također navodi kako su zelene kante za miješani komunalni otpad čipirane i sustav je povezan s računovodstvenim programom no najveći problem je prikupljanje biootpada budući da Komunalac Vrbovec nema svoju kompostanu, a najbliža je u Ivanić Gradu u vlasništvu tvrtke Eko Flor Plus d.o.o. gdje je cijena odlaganja biootpada dosta visoka (1 kn/kg). Stoga je i cijena prikupljanja i prijevoza biootpada iznimno visoka. – Postoji mogućnost kompostiranja biootpada u vlastitom dvorištu što je velika prednost našeg pretežito ruralnog kraja. Od stambenih zgrada će se biootpad prikupljati u smeđim kontejnerima s obzirom da korisnici nemaju mogućnost kompostiranja.

U kontejnerima na javnim površinama („zelenim otocima“) sakupljamo papir, plastiku, staklo, a sada planiramo dodatno postaviti spremnike za metal. Tekstil će se i dalje sakupljati u za to predviđenim kontejnerima na javnim mjestima – navodi Jelić.

Poseban naglasak ovog sustava je na sprječavanju nezakonitog odbacivanja otpada u okoliš, osobito u šume i potoke. Uz dosadašnji jedan besplatan odvoz glomaznog otpada, uvedena je i mogućnost odvoza glomaznog otpada na poziv, sukladno važećem cjeniku.

Cilj Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vrbovca, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa. Izgradnjom reciklažnog dvorišta, te nabavom mobilnog reciklažnog dvorišta zaokružiti će se jedna cjelina koja će činiti jako dobar sustav gospodarenja otpadom u Gradu Vrbovcu – stoji u službenom pojašnjenju Komunalca Vrbovec.

Novi način gospodarenja otpadom na području Vrbovca kreće 1. svibnja.

ChannelImages

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime