Danas sjednica Gradskog vijeća

0
Komunalac add

Nova sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca održat će se danas u 18 sati. Na dnevnom je redu osam točaka. Nakon aktualnog sata, vijećnici će između ostalog raspravljati o Odluci o dugoročnom zaduživanju Grada Vrbovca. Ovom odlukom uređuje se financiranje dva kapitalna projekta u 2024. godini, a to su izgradnja novih dječjih vrtića u Lonjici i Luki, koji su djelomično sufinancirani iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a razlika financiranja postiže se podizanjem kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Na dnevnom je redu i Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada. Pred vijećnike dolazi i Izvješće o radu tvrtke Komunalac Vrbovec, Organizacijske jedinice sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada u 2023. godini kao i objava Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovca.

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime